Zmajev potep: Bukovšek

0

Kraj Bukošek leži severovzhodno od Brežic ob pomembni cestni povezavi med Brežicami in Mariborom. Imamo nekaj manj kot sto hiš ter nekaj manj kot tristo prebivalcev. Približno polovico teritorija vasi prekriva gozd Dobrava. To je mešani gozd, ki je dobil ime po hrastu dobu, ki je verjetno nekoč prevladoval v njegovi botanični sestavi. In ko smo že pri izvorih imen, naj omenimo še, da obstaja kar nekaj teorij, kako je nastalo ime kraja Bukoška. Zanimiva je ta, da naj bi bilo v teh krajih v davnini dosti volkov in domačini so jim rekli »vuk«, kot jim sicer še danes. No, in iz besednega korena vuk naj bi nastal vukošek in iz tega kasneje Bukošek. Povsem sprejemljiva pa je tudi razlaga, da je kraj dobil ime po drevesni vrsti bukvi.

Prebivalstvo Bukoška je bilo vedno še do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja pretežno kmečko. Kmetije so v glavnem imele samooskrbovalno funkcijo, le nekateri so pridelke lahko prodajali še na tržnici, najpogosteje zagrebški. V zadnjih desetih letih pa je vas doživela največje strukturne spremembe v svoji zgodovini, saj je delež prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom močno upadel na račun delavskega srednjega sloja. Ta trend se bo nadaljeval tudi še v bodoče in je posledica družbenih sprememb povezanih z globalizacijskimi trendi.

Vaščani so bili vedno preprosti in delovni in iz našega kraja ni izšla nobena zgodovinsko pomembna osebnost. Vendar pa so za razvoj v preteklem stoletju, ko je vas doživela največji razcvet v zgodovini, zaslužni in pomembni vsi krajani, saj jih je v glavnem vedno odlikovala sloga in prijateljstvo. Danes delujeta na območju vasi dve društvi, in sicer Prostovoljno gasilsko društvo Bukošek in Turistično društvo Bukošek. In skoraj vse, kar je še danes poznanega o zgodovini kraja Bukošek, je tesno povezano z delovanjem vaškega gasilskega društva, ki je tudi precej starejše.