Zmajev potep: Erzelj

0

Erzelj leži JZ od Vipave v zavetju Vipavskih gričev – Vipavskih Brd na višini 316 m. Sestavlja ga pet zaselkov (Lenivec, Tabor, Vovki, Miški in Mesesneli). Ima 74 prebivalcev in spada med geografsko neogrožene vasi. Skozi vas poteka vipavska vinska cesta. Ohranjene stavbe so v glavnem iz 18. in 19. stoletja, zanimivo pa je tudi slopasto zidano znamenje, ki stoji na križišču poti pred zaselkom Lenivec z vklesano letnico 1893.

Kam na izlet: v ErzeljZANIMIVOSTI:

Tabor, ki leži na nadmorski višini 423 m, ima 600 let staro cerkev Sv. Mihaela s slikami Sv. Mihaela, sv. Florjana in sv. Barbare, ki jih je izdelal v 19. stoletju slikar Simon Ogrin, ter še starejšo gotsko cerkev Sv.Lovrenca z »zlatim oltarjem« in freskami iz 16. stoletja. Utrdba je kasneje varovala prebivalce okoliških vasi pred vdori Turkov. Od tu se ob lepem vremenu vidi vse do morja.

Ostanki partizanske bolnice Vere

Posebnost kraja je v tem, da ima veliko izvirkov vode, ki nikoli ne presahnejo.

ERZELJ SKOZI ZGODOVINO:

Erzelj je prvič omenjen leta 1275 kot grad San Michele, last oglejskega patriarha. V 15. stoletju je bil predelan v protiturški tabor.
Erzelj se omenja z imeni: Arsell, Ersell, Erssel, Rosel, v času avstro-ogrske monarhije pa je bil Hersell.

Med drugo svetovno vojno je vsa vas sodelovala s partizani, zato so Italijani 08.03.1943 vse prebivalce izgnali. Moški so šli v nemška taborišča, ženske v italijanska, otroke pa so vzeli sorodniki. Po kapitulaciji Italije so se vse ženske vrnile domov. Iz nemških taborišč pa se niso vsi vrnili.  Po vojni je vas nazadovala, prebivalci so se izseljevali. Ko pa so v vas napeljali elektriko in vodo, ljudje niso več zapuščali vasi. Danes pa se ljudje celo že vračajo.

PEŠPOT OKROG ERZELJA:

Pot nas vodi med vinogradi in starimi gozdovi. Večinoma hodimo po mejah katastra, tako da lahko pot nadaljujemo v braniško, gabersko, planinsko ali goško smer. Celotna pot poteka po zelo zavetnem terenu, zato je primerna v jesenskem, zimskem in zgodnje pomladanskem obdobju predvsem za nabiranje kondicije.