Zmajev potep: Moravče

0

Moravče so edino večje naselje v občini Moravče. Ležijo v osrednjem delu Slovenije, v bližini geometričnega središča Slovenije in urbanega središča države. V času srednjega veka je skozi Moravško dolino vodila tovorna pot iz Ljubljane proti Štajerski.
So staro naselje, ki je v pisnih virih prvič omenjeno kot župnija leta 1232. Nastalo je na križišču šestih krajevnih cest. Zasnova starega trškega jedra se je ohranila vse do danes. Moravče so postale trg leta 1804, ko so od Marije Terezije dobile dovoljenje za prirejanje sejmov in volitve trškega odbora. Daleč naokoli so bili znani sejmi na Matijevo in Martinovo, do 1933 so imeli celo klicarja, ki je izkliceval čas. V srednjem veku je v Moravčah cvetelo suknjarstvo, danes pa so priljubljena moravška gostišča.

Največje krajevne znamenitosti so župnijska cerkev svetega Martina, velika gostilniška ali Jurkova hiša iz leta 1803, kip Jurija Vege, svetovno znanega matematika ter spomenik padlim v prvi in drugi svetovni vojni.

Središče trškega jedra je cerkev sv. Martina, ki je bila sredi 18. stoletja prezidana v baročnem slogu. Mogočna zgradba z dvema zvonikoma na griču že od daleč naredi nepozaben vtis. Največjo vrednost predstavljata Layerjevi deli – oljna slika sv. Martina in križev pot.

Moravce - sv. Martin

Jurkova hiša je zanimiva mešanica podeželskega baroka in klasicističnih oblik, primerljiva je s skromnimi graščinami. V njej je bil leta 1850 rojen pisatelj Fran Detela. Leta 1906 so na trgu postavili doprsni kip barona Jurija Vege (1754-1802). Njegovo ime nosi osnovna šola, poimenovana je glavna ulica.

Skozi naselje gre Evropska pešpot E-6, ki prihaja s Trojan in se nato nadaljuje čez vrh Svetega Miklavža (741 m) v dolino reke Save. Med planinci je znana Moravška planinska pot. Moravče so izhodišče tudi za druge razgledne vrhove, kot je Sveta Trojica (552 m) in grad Tuštanj, kjer poleti potekajo kulturne prireditve, obenem so kraji iz okolice trga izhodišče za vzpon na Limbarsko goro s cerkvijo sv. Valentina.

Grad Tuštanj (Tuffstein) je bil postavljen leta 1490, kar priča napis na kamniti plošči z grbi nad vhodnim portalom gradu. Ime je dobil po nemškem izrazu za kamnino lehnjak. Med leti 1667 in 1671 je bil popolnoma prenovljen in takrat je dobil današnjo obliko. V zadnjih letih, od leta 1991 dalje, je bil precej obnovljen. V atriju gradu se poleti odvijajo različne kulturne prireditve. Občina Moravče je v gradu uredila tudi poročno dvorano. Iz ohranjenih pisnih virov je lastništvo gradu znano od leta 1610. Od tedaj do leta 1800 so na gradu gospodarili grofi Lichtenbergi. Zadnji Lichtenberg, Franc Ksaverij, grof Lichtenberg je leta 1800 prodal gospostvo Tuštanj Ignacu Scariju.