Zmajev potep: Občina Cerkvenjak

0

V osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico se razprostira Občina Cerkvenjak. Sestavlja jo 15 naselij in zaselkov, med katerimi izstopa občinsko središče Cerkvenjak. Kraj odlikuje ugodna prometna lega v smeri proti Lenartu, Ptuju, Ljutomeru in Gornji Radgoni. V občini živi 2045 prebivalcev na površini 24,5 km2 . Cerkvenjak je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. Ime je kraj dobil po cerkvi, ki je tu stala že ob koncu 13. stoletja.

Občina Cerkvenjak je bila z zakonom uveljavljena 22. novembra 1998 v jugozahodnem delu nekdanje lenarške občine, na območju katere so nastale štiri nove. Pri nastanku nove enote lokalne samouprave ni bil zanemarljiv tudi dosedanji zgodovinski razvoj na področju politično – teritorialne razdelitve. Čeprav nastanek županij in kasneje župnij sodi v že bolj odmaknjeno zgodovinsko preteklost, so se njihovi sledovi v upravnih delitvah namreč ohranjali vse do najnovejšega časa; tako tudi pri nastanku Občine Cerkvenjak.

Območje današnje občine je bilo poseljeno že v antični dobi, o čemer pričajo različna najdbišča, kot so gomilna grobišča, ki jih je kar nekaj – v Brengovi na dveh krajih, v Andrenci, Župetinci in Grabonoškem Vrhu, ter nekaj predmetov iz teh grobišč, npr. kamnite sekire v Andrencih in Cogetinci, glinasta posoda v Brengovi in bronasta bifula v Grabonoškem Vrhu. Ostankov zgradb niso našli. Vlado Lorber je leta 1938 pri razširitvi ceste na Andrenskem vrhu našel lepo ohranjeno ognjišče, več sekir in dele glinastih posod. Zgodovinarji uvrščajo te najdbe v 1. in 2. stoletje n. št.

Najstarejše pisne vire najdemo o naselju Čagona (Schageu) proti koncu 13. stoletja, ko so tam stali trije strelski dvorci. Obstoj cerkve sv. Antona in po njej imenovanem kraju se prvič omenja leta 1421 in še nekajkrat v 15. stoletju v različnih dokumentih. Leta 1446 je zapisano, da cerkev Sv. Antona pripada fari Sv. Benedikta (s. Antoni khirchen, dy zu s. Benedicten pharr gehört), kar nam ponovno potrjujeta dokumenta iz leta 1460, ki govorita o Cogetincih, ki da ležijo blizu antonovske cerkve, ki je podružnica Sv. Benedikta (Czogendorf bei sand Anthoni kirchen, die zu s. Benedicten pfarr daselbst gehört). Leta 1500 se še nekajkrat omenja kraj Sv. Anton v zvezi s tamkajšnjimi kraji. Ime Cerkvenjak prvič zasledimo v dokumentih iz leta 1491.

Na območju današnje občine je bilo sredi 19. stoletja sedem občin; Andrenci, Brengova, Čagona Cerkvenjak, Cogetinci, Smolinci in Župetinci, po katerih se še danes imenujejo katastrske občine, med vojnama v letih 1933–34 so navedene občine prvič združili v eno občino pod imenom Cerkvenjak. Sledile so različne ureditve v med- in povojnem obdobju, do leta 1998 je bila Krajevna skupnost v Občini Lenart, nakar se je osamosvojila in bila 22. novembra z zakonom ustanovljena nova Občina Cerkvenjak.