Zmajev potep: Občina Hajdina

0

Občina Hajdina spada v skupino mlajših občin v naši državi. Občina Hajdina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. Na vzhodu meji na mestno občino Ptuj, na severozahodu na občino Starše, na zahodu na Kidričevo, ter na jugu na Videm. Zelo jo razkosavajo razne ceste. Občani so imeli v preteklosti veliko problemov s takšno prometno ureditvijo. Del občine pa je razdelil tudi odvodni kanal HE – Zlatoličje.

Občino sestavlja 7 naselij, vse ruralno urbanizirane. Osnovna šola Hajdina je leta 1999 pričela z 9-letnim programom. Od leta 2010 imamo ob Osnovni šoli tudi vrtec. Farna cerkev sv. Martina je locirana v samem središču Zg. Hajdine.

V občini imamo močno razvita športna, kulturna, gasilska in druga društva.

Gospodarsko občina spada med srednje razvite občine. V občini je industrijsko obrtna cona v Slovenja vasi, večje število družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov raznih dejavnosti. Kmetijstvo je dokaj razvito, nekaj pa je tudi farm prašičev, govedi in perutnine. Načrtov za prihodnje ne zmanjkuje. V Skorbi je eno največjih vodovodnih črpališč v Sloveniji. Dolgoročna naravnanost je ekološko varstvena. V bodočnosti nameravamo zgraditi kanalizacijsko omrežje na območju celotne občine, občane naravovarstveno ozaveščati, predvsem pa želijo zanamcem ohraniti še pitno vodo.

V občini so bogata arheološka najdišča. Del Hajdine je v postopku za pridobitev arheološkega spomenika državnega pomena. Tudi naselje Ghandin se pojavlja ob boku rimske Petovione, katere del se je razprostiral prav na območju Sp. in Zg. Hajdine.
Po številu prebivalcev spadamo s 3800 prebivalci med srednje velike občine in so bili v preteklosti zaradi določenih političnih odločitev okrnjeni za približno 700 prebivalcev.

Kraji z okolico se uvrščajo med največja rimska provincionalna središča mitraizma v Evropi. Arheologi so na tem področju odkrili pet mitrejev. Rimljani so na območju zapustili bogato zapuščino, katere del predstavljajo tudi svetišča, posvečena bogu Mitri – mitreji. To so svetišča, v katerih so potekali verski obredi in so ponazarjale votlino, v kateri je Mitra opravil prvo daritev. Najstarejše Mitrovo svetišče v obdonavski rimski provincah je tako imenovani 1. mitrej na Spodnji Hajdini, ki je prezentiran na mestu najdbe.

Občinski praznik imajo premičen in ga slavijo vsako leto v soboto pred Martinovo nedeljo v mesecu novembru. Takrat se na tradicionalni Martinovi prireditvi Iz mošta vino, pridi na Hajdino zahvalijo sv. Martinu, njihovemu farnemu patronu, za minulo letino, mošt prekrstimo v vino, imenujejo kletarja letnika in sv. Martina poprosimo za vnaprej.

Mitreji

Prostor, na katerem stoji Hajdina, je bil že od nekdaj naseljen. Ob prazgodovinski naselbini so tu odkrili še prazgodovinsko grobišče. Skozi Hajdino je potekala glavna trgovska pot od Baltika proti Jadranskemu morju, Jantarska cesta. Z različnimi ljudmi so se v mestu pojavljali tudi različni običaji in verovanja. V Petovioni so vojaške posadke, legije, cariniki in trgovci častili nov kult – mitraizem, katerega pet svetišč je bilo najdenih.