Zmajev potep: Občina Pivka

0

Občina Pivka se nam na zemljevidu kaže kot velik metulj s široko razprtimi krili. Glava je Pivka, edino mestno naselje in občinsko upravno središče; vzhodno krilo je Zgornja Pivka, obrobljena z gozdnatim hribovjem, ki se na jugovzhodu postopoma vzpenja proti 1796 m visokem Snežniku, zahodno krilo je Košanska dolina z obrobji v brkinskem hribovju in Vremščici (1027 m). Krili ločuje in jima hkrati daje oporo Taborski greben (751 m), ki je skupaj s Primožem (718 m) in Osojnico (820 m) tudi razvodje med porečjema reke Pivke in reke Reke in s tem tudi med bližnjim Jadranskim in zelo daljnim Črnim morjem.

Tu so tudi znamenita kraška presihajoča jezera, med katerimi sta največji Petelinjsko in Palško. Pivška občina je na zanimivem jadransko-črnomorskem razvodju, saj del vode odteka po reki Pivki v Črno morje, del pa v Reko in nato v Jadransko morje.

Rezultat iskanja slik za mesto pivka

Dežela Pivških presihajočih jezer

Pivško kotlino je narava še posebej lepo obdarila. Kraška polja so polna bruhalnikov in izvirov kateri napolnijo jezera ob večjih deževjih, ter ostanejo le del leta. Poleti, ko vode ni, postanejo jezera pisani travniki z bogatim rastlinjem, ki se je prilagodilo tem razmeram. Pivška presihajoča jezera so razporejena po celotni Pivški kotlini. Na zračni dolžini 15 kilometrov jih najdemo kar 17, kar je edinstveno v celi Evropi. Najdemo zelo velika, pa tudi majhna. Nekatera imajo višjo nadmorsko lego, nekatera se napolnejo le ob izdatnih deževjih,… Začnejo se z najbolj severnim jezerom imenovanim Jeredovce in zaključijo na jugu s Šembijskim jezerom.

Povezana slika

Zgodovina

Občina Pivka je nastala konec leta 1994 z razdelitvijo postojnske občine. Ime je dobila po naselju Pivka, ki je edino mestno naselje v občini.
Kraj je imel v svoji skoraj 700-letni zgodovini več imen. Prvotno ime Sancti Petri super Piucha, ki je hkrati najstarejša omemba kraja, je iz leta 1300. Listina oglejskega patriarha Petra Gere omenja, da je patriarh »podelil goriškima vojnima veteranoma Henriku in Giraldu v fevd ozemlje v Šempetru na Pivki«. V zgodovinskem zborniku iz leta 1855 navaja zgodovinar Peter Hitzinger del navedene listine dobesedno: Št. Peter na Pivki.
Naselje je dobilo sedanje ime Pivka po drugi svetovni vojni. Pivka dandanes obsega naselja Radohova vas, Hrastje in Vas pod cerkvijo, ki je hkrati najstarejše jedro Pivke.
Ozemlje je bilo poseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo najdbe v Parski golobini, o kasnejših poselitvah s svojimi imeni pričajo številna Gradišča.
Izrazito prehodnost ozemlja so doumeli že graditelji starorimskih cest pred 2000 leti, pred kakimi 1000 leti pa so obe dolini dodobra poselili naši slovanski predniki. Ohranjeni urbarji za gospostvi Postojna in Prem, iz leta 1498, dokazujejo, da je vseh 29 sedanjih vasi živelo že tedaj.

Zakaj v Pivko?

  • Pivško kotlino ob razvejani reki Pivki je narava obdarila s posebnimi kraškimi pojavi – presihajočimi jezeri. Celotno območje jezer in gozdov se nahaja v Krajinskem parku Pivških presihajočih jezer.
  • V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer si lahko fenomen presihajočih jezer ogledate na zelo zanimiv način.
  • Nad jezeri se vzpenja pogorje Javornikov, ki vabijo na izlet v naravo.
    Ob drugem robu Pivške kotline se dviga mogočni Šilentabor, ki predstavlja eno najlepših razglednih točk daleč naokoli
  • Pivka je že od nekdaj strateška točka, kjer je na utrip življenja vplivala tudi vojska. V
  • Parku vojaške zgodovine je postavljena tankovsko-artilerijska zbirka, ki vam skupaj z ogledom podmornice in letal popestri dan.
  • Dvorec Ravne, kjer ima sedaj kobilarna Lipica del svoje črede lipicancev
    gostoljubnost domačinov, ki vam ponudijo odlično kulinarično doživetje, lokalne izdelke (kravji, ovčji sir, jogurti, sadje, med in medene izdelke, domača žganja,…)