Zmajev potep: Občina Žiri

0

Občina Žiri se nahaja na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, Notranjske in Primorske. Ob naravni razvodnici med Jadranskim in Črnim morjem. Žiri ležijo v Žirovski kotlini, s katero se končuje Poljanska dolina. Kotlino na severozahodni strani omejujejo pobočja Žirovskega vrha, na vzhodu Goropeški grič, ki se končuje z Vrhom Sv. Treh Kraljev, na jugu se zvrstijo Zavraška, Dolska, Vrsniška in Ledinska planota, na zahodu pa Mrzli vrh s Koprivnikom. Oddaljenost od sosednjih krajev: 30 km od Škofje Loke, 50 km od Ljubljane, 18 km od Vrhnike, 22 km od Logatca in 12 km od Idrije. Površina občine je 49,2 km2. V občino spada 18 naselij: Brekovice, Breznica pri Žireh, Goropeke, Izgorje, Jarčja Dolina, Koprivnik, Ledinica, Mrzli Vrh, Opale, Osojnica, Podklanec, Ravne pri Žireh, Račeva, Selo, Sovra, Zabrežnik, Žiri in Žirovski Vrh.

Najpomembnejši tradicionalni žirovski dejavnosti sta čevljarstvo in klekljarstvo. Iz tradicije čevljarstva je zrasla tovarna obutve Alpina, ki se je v svetu uveljavila predvsem s športno obutvijo. Znanje klekljanja že preko 110 let ohranja Čipkarska šola Žiri, v organizaciji Klekljarskega društva Cvetke se vsako leto odvija prireditev Klekljarski dnevi. Geografska lega kraja je bila razlog, da so se skozi zgodovino prav tu stikale tudi različne upravne delitve. V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je po obrobju Žirovske kotline potekala tako imenovana rapalska meja med tedanjima kraljevinama Jugoslavijo in Italijo, takrat so bile Žiri obmejni kraj. Obe državi sta mejo utrjevali z utrdbani, ki so še danes posejane po okoliških hribih. Najbolj impozantna je tako imenovana Rupnikova linija, sistem podzemnih utrdb in manjših bunkerjev na Žirovskem vrhu. Med Žirovci se je uveljavila vrsta ustvarjalcev v različnih likovnih umetnostih, največ v ljudskem podobarstvu in slikarstvu, pa tudi v uporabnih umetnostih (arhitektura, fotografija, industrijsko oblikovanje). Največ je bilo umetnikov samoukov, med njimi so bili vseslovensko in mednarodno priznani »veliki štirje žirovske naive«: Janez Sedej, Konrad Peternelj Slovenec, Jože Peternelj Mausar in Ivan Gluhodedov. Poleg Alpine delujejo v Žireh številna uspešna in razvijajoča se podjetja – M Sora, Poclain, Etiketa tiskarna, če naštejemo samo največja, ter večje število manjših podjetij in podjetnikov.Najbolj odmevne prireditve so tradicionalni Klekljarski dnevi, Moto zbor kluba Sairach ter uprizoritev kontrabanta in bitke na Rupnikovi liniji (občasno).

Čevljarstvo

V zadnjih desetletjih 19. stol. se je na Žirovskem razmahnilo čevljarstvo. Ob klekljanju in kmetijstvu je čevljarstvo postalo temeljna gospodarska dejavnost. Žirovski čevljarji so bili znani po izdelavi močnih in trpežnih čevljev. Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovala cela vrsta obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev. Ti so se združevali v zadruge, na podlagi katerih je bila leta 1947 ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino. Alpina je v 70-letnem obstoju postala svetovna blagovna znamka. V žirovskih čevljih so stopali na najvišje vrhove sveta, osvajali medalje na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah.