Zmajev potep: Škofja Loka

0

Škofja Loka leži na sovodnji Poljanske in Selške Sore pod vzhodnimi obronki Škofjeloškega hribovja. Bližnja naselja so Stara Loka, Crngrob, Suha in Puštal. Škofjo Loko so ustanovili freisinški škofje leta 973 in ji gospodovali vse do leta 1803, ko je avstrijski cesar posest podržavil. Mesto je v svoji zgodovini preživelo napade, kuge, požare in potrese. Najhujši je bil leta 1511, ki je močno poškodoval mesto, vendar ga je škof Filip kmalu obnovil. Podoba Škofje Loke se je od takrat le malo spremenila. Škofja Loka velja za najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji. Danes mesto nudi bogato gostinsko, športno, kulturno, prenočitveno in turistično ponudbo. Turistično društvo Škofja Loka-TIC, se nahaja v starem delu in je založeno z mnogimi originalnimi etnološkimi spominki. Koledar prireditev čez celo leto zajema pokal Loka, malo Groharjevo slikarsko kolonijo, grajski vitraž, večer slovenskih viž v narečju, venerino pot, dneve turizma na Loškem in druge znane prireditve.

The Church of St. Jacob, or The Parish Church, is one of the sights in Skofja Loka

Škofja Loka ima najbolje ohranjeno staro mestno jedro v Sloveniji. To jedro zavzema prodne terase, ki sta jih izoblikovali Sori. Od srednjega veka dalje mestno jedro sestavljala dva trga: Mestni trg ali Plac in Lontrg ali Spodnji trg. Tukaj si lahko ogledamo vrsto zanimivih stavb kot so: nunska cerkev, kamniti ali kapucinski most, Homanova hiša, župnijska cerkev, mestna šola, kašča, ki je ena najbolj častitljivih starin v mestu, špitalska cerkev, ki je nekdanja ubožnica, Žigonova hiša, Marijino znamenje, Stari Rotovž, ki je bil včasih mestna hiša, staro župnišče ter Martinova hiša, ki je zadnji tip hiše, ki je prevladoval pred stoletji. Nunska cerkev ali cerkev Marije Brezmadežne je bila zgrajena leta 1358, današnjo baročno podobo pa je dobila po požaru leta 1669. Kapucinski most je dal zgraditi škof Leopold sredi 14. stoletja. Most je bil zgrajen iz rezanega kamna v polkrožni obliki. Je eden najstarejših spomenikov tovrstne gradnje v srednji Evropi. Homanova hiša je meščanski dvorec, ki je sestavljen iz treh poslopij. Župnijska cerkev ali Šentjakobska je poznogotska dvoranska stavba, zgrajena leta 1471. Marijino znamenje je baročno znamenje s tremi kipi, ki ga je mesto dalo postaviti leta 1751 v zahvalo za odvrnitev od kuge in ognja.

The Old Town Hall and Mark of Mary are two sights in Skofja Loka on Mestni trg

Nad mestom se dviga Krancelj (475 m) in na pomolu, ki štrli z brega, stoji Loški grad. Zgrajen je bil torej na robu naravne terase in pod njim je začela nastajati naselbina trgovcev in obrtnikov. Prvič se omenja v listini iz leta 1202 in je naveden kot zelo trden grad. Prvotni grad so zgradili freisinški škofje. Bil je sedež oskrbnika ali glavarja, v njem je stanoval škof, kadar je prišel pogledat svoje gospostvo. Ob potresu leta 1511 je bil skoraj povsem porušen, škof Filip ga je dal obnoviti. Na grajskem dvorišču je bil nekdaj mogočen štirikotni stolp, katerega temelji so vidni še danes. Danes je grad namenjen zbirkam Loškega muzeja, kjer si lahko ogledate kulturno, etnološko, zgodovinsko, umetnostnozgodovinsko in prirodoslovno bogastvo škofjeloškega ozemlja. V okolici gradu je prostor za koncerte in sprehajalne poti, ki so najbolj čudovite v poletnem času. Proti mestu se spustimo po razgledni poti mimo dobro ohranjenega mestnega obzidja, ki je varovalo mesto več stoletij.

Slika:Å kofja Loka Castle.JPG